Ukupan broj firmi: 125724

SD "H.MULAOSMANOVIĆ"

Srodna djelatnost "H.Mulaosmanović" Trnovo, vl.Mulaosmanović Hakija


Firma SD "H.MULAOSMANOVIĆ" je osnovana 13.06.2011 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-254 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

DEJČIĆI BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-254
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.06.2011