Ukupan broj firmi: 125725

SPD "Z. MULAOMEROVIĆ"

SPD "Z. MULAOMEROVIĆ" Trnovo


Firma SPD "Z. MULAOMEROVIĆ" je osnovana 17.11.2008 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-888 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

TREBEČAJ BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-888
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 17.11.2008