Ukupan broj firmi: 125724

SO "A. BRUTUS" Trnovo

Samostalni obrtnik "A. BRUTUS" Vl.BRUTUS AJKA, Trnovo


Firma SO "A. BRUTUS" Trnovo je osnovana 01.04.2008 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

DUJMOVIĆI BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 01.04.2008