"Konak-Turist" Travnik d.o.o.
Trgovačko ugostiteljsko društvo "Konak-Turist" Travnik d.o.o.
Broj pregleda
88
Adresa
VEZIRA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
030/519-854
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2481
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
08.03.1996PROD:

DEV:

RAN: