"MAKED" D.O.O. LJUBUŠKI
"MAKED" EXPORT-IMPORT,DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I PROMET D.O.O. LJUBUŠKI
Broj pregleda
141
Adresa
LEOPOLDA MANDIĆA 48
Opština
Ljubuški
Telefon
039-833-400
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2821
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
20.03.2001PROD:

DEV:

RAN: