Ukupan broj firmi: 125724

"MZ OKLAJI" ŠIROKI BRIJEG

MJESNA ZAJEDNICA OKLAJI


Firma "MZ OKLAJI" ŠIROKI BRIJEG je osnovana 04.07.2006 godine na osnovu rješenja broj 08-49-373/06 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

OKLAJI BB, Široki Brijeg

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 08-49-373/06
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 04.07.2006