SSŠPDP BIH – Sindikalna podružnica "STANDARD-TURBE" d.o.o. Turbe
Samostalni Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine – Sindikalna podružnica Društvo za proizvodnju, promet i usluge"STANDARD-TURBE" d.o.o. Turbe
Broj pregleda
87
Adresa
LAGERSKA BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
0
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
25.06.2012PROD:

DEV:

RAN: