"GAFIĆ ADIS" AUTOPRIJEVOZNIK TRAVNIK
Autoprijevoznik "GAFIĆ ADIS", vlasnik Gafić Adis, Travnik
Broj pregleda
213
Adresa
DONJA ČARŠIJA 15/A
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-3020/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
01.09.2009PROD:

DEV:

RAN: