"MARGARITA" D.O.O. LJUBUŠKI-POSLOVNA JEDINICA LJUBUŠKI
"MARGARITA" D.O.O. LJUBUŠKI-POSLOVNA JEDINICA LJUBUŠKI
Broj pregleda
68
Adresa
PETRA KREŠIMIRA BB
Opština
Ljubuški
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: