Ukupan broj firmi: 125725

"SAMARICA" vl.Fuško Sejad,Travnik

"SAMARICA" vl.Fuško Sejad,Travnik


Firma "SAMARICA" vl.Fuško Sejad,Travnik je osnovana 12.05.2005 godine na osnovu rješenja broj 06-27-7-1482/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

MEHURIĆ,DUB BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-27-7-1482/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 12.05.2005