"ŠEHER" RESTORAN TRAVNIK, vl.A.Fulurija
Restoran "ŠEHER", vlasnik Fulurija Amir,Travnik
Broj pregleda
1272
Adresa
Bosanska 71
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-1175/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
16.05.2006PROD:

DEV:

RAN: