"C E N T A R" STR TRAVNIK-vl. Dervić Suzana
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA "C E N T A R" vl. Dervić Suzana
Broj pregleda
114
Adresa
BIJELO BUČJE 31/A
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
186-VI
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
11.03.1996PROD:

DEV:

RAN: