Humanitarna organizacija "Partner Aid Internaciona
Humanitarna organizacija "Partner Aid Internacional" iz Švicarske sa sjedištem u Travniku
Broj pregleda
129
Adresa
Školska 21
Opština
Travnik
Telefon
030-512706
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
21-I
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
13.02.2003PROD:

DEV:

RAN: