"AJŠA" TR TRAVNIK, vl. F. Purić
Trgovačka radnja "AJŠA", vlasnica Purić Fatima, Travnik
Broj pregleda
114
Adresa
HAN BILA, DOLAC RUDNIK 20. B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-20-2-2634/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
04.12.2007