Ukupan broj firmi: 125725

"METERO GLOBAL" d.o.o Travnik

"METRO GLOBAL" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik


Firma "METERO GLOBAL" d.o.o Travnik je osnovana 25.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000316 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n..

Adresa

Bazen , Turbe 10A, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000316
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 25.04.2012