Restoran "VLAŠIĆ", vlasnik Mehić Enes, Turbe, Travnik
Restoran "VLAŠIĆ", vlasnik Mehić Enes, Turbe, Travnik
Broj pregleda
209
Adresa
Turbe, Stanična 2
Opština
Travnik
Telefon
061-452-638
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-765/2012
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
06.06.2012PROD:

DEV:

RAN: