"FAIK" d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Novi Travnik,POSLOVNA JEDINICA RUDNIK obuća
"FAIK" d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Novi Travnik,POSLOVNA JEDINICA RUDNIK obuća
Broj pregleda
672
Adresa
Rudnik,Han Bila b.b.
Opština
Travnik
Telefon
062-496201
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: