ŽUP.UPR. ZA PIT. B.I I.D.R./ K.U.ZA PIT.I INV. O.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA PITANJA BRAN.I INVAL. DOM. RATA /KANT. UPR. ZA PIT. BOR. I INV. ODBRAM.-OSL. RATA
Broj pregleda
65
Adresa
STANIČNA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
9/2000
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
10.08.2000PROD:

DEV:

RAN: