Ukupan broj firmi: 125724

"Consacrati Dello Spirito E Dell Imacolata Sua Sposa"Predst.

Predstavništvo strane organizacije "CONSACRATI DELLO SPIRITO SANTO E DELL IMMACOLATA SUA SPOSA",Italija,sa sjedištem u Međugorju, Čitluk


Firma "Consacrati Dello Spirito E Dell Imacolata Sua Sposa"Predst. je osnovana 21.05.2009 godine na osnovu rješenja broj R-216 KNJIGA I kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n..

Adresa

MEĐUGORJE BB, Čitluk

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj R-216 KNJIGA I
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.05.2009