Ukupan broj firmi: 125724

" M J E R A " d.o.o. Čitluk

" M J E R A " d.o.o. Čitluk


Firma " M J E R A " d.o.o. Čitluk je osnovana 26.01.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-10167 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n..

Adresa

LAMELA 2/4, Čitluk

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-10167
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.01.2000