SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR OPĆINE NOVI TRAVNIK
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR OPĆINE NOVI TRAVNIK
Broj pregleda
86
Adresa
KRALJA TVRTKA BB
Opština
Novi Travnik
Telefon
790584
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: