Ukupan broj firmi: 125725

mida Metal Products d.o.o. Prozor-Rama

mida Metal Products d.o.o. Prozor-Rama


Firma mida Metal Products d.o.o. Prozor-Rama je osnovana 20.12.2010 godine na osnovu rješenja broj 58-01-0201-10/T kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha.

Adresa

Ometala bb, Prozor/Rama
ID broj
PDV broj
Matični broj 58-01-0201-10/T
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 20.12.2010