D.P. "TVORNICA NAMJEŠTAJA" BUGOJNO – U STEČAJU
DRUŠTVENO PREDUZEĆE "TVORNICA NAMJEŠTAJA" BUGOJNO – U STEČAJU
Broj pregleda
138
Adresa
DONJEVAKUFSKA BB
Opština
Bugojno
Telefon
030-252056
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
ST.38/98
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
15.02.1991PROD:

DEV:

RAN: