"RUBANOVIĆ" POLJ. OBRT TRAVNIK, vl. M. Rubanović
Poljoprivredni obrt "RUBANOVIĆ" vlasnik Rubanović Midhet, Travnik
Broj pregleda
123
Adresa
MEHURIĆ, DUB 16
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-2779/20
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
22.07.2009PROD:

DEV:

RAN: