"BAJRA" D.O.O. TRAVNIK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BAJRA" d.o.o. TRAVNIK
Broj pregleda
120
Adresa
DOLAC n/L B.B.
Opština
Travnik
Telefon
516-031
Fax
ID broj
4236048760005
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1660
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
19.04.1994PROD:

DEV:

RAN: