Ukupan broj firmi: 125724

"ELMED-SAMI" d.o.o. Travnik

"ELMED-SAMI" Društvo ograničene odgovornosti Travnik-Mudrike


Firma "ELMED-SAMI" d.o.o. Travnik je osnovana 22.11.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-4901 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

MUDRIKE BB, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236376850003
PDV broj
Matični broj 1-4901
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.11.2005