Ukupan broj firmi: 125725

"AGRO-TRGOVINA" D.O.O TRAVNIK

PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "AGRO-TRGOVINA" D.O.O TRAVNIK


Firma "AGRO-TRGOVINA" D.O.O TRAVNIK je osnovana 10.02.1992 godine na osnovu rješenja broj 1-1761 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

PULAC BB, Travnik

Broj telefona

616-048

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-1761
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 10.02.1992