JU "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK sa p.o.
JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK,p.o.
Broj pregleda
229
Adresa
VEZIRSKA 1
Opština
Travnik
Telefon
030-540981
Fax
ID broj
4236357980001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-192
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
24.11.2005PROD:

DEV:

RAN: