OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI" MEHURIĆI
JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI" MEHURIĆI, POTPUNA ODGOVORNOST
Broj pregleda
168
Adresa
MEHURIĆI BB
Opština
Travnik
Telefon
030 564-402
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-100
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
26.05.1975PROD:

DEV:

RAN: