" ČALUK REVIZIJA " d.o.o. Donji Vakuf
Društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju , računovodstvo i poslovno savjetovanje " ČALUK REVIZIJA " d.o.o. Donji Vakuf
Broj pregleda
321
Adresa
770 SLAVNE LAHKE BRIGADE , LAMELA B 3/2
Opština
Donji Vakuf
Telefon
61593920
Fax
ID broj
4236466170001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-08-00
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
30.12.2008PROD:

DEV:

RAN: