"JASA-TRANSPORT" d.o.o. Turbe
DRUŠTVO ZA TRANSPORT I USLUGE "JASA – TRANSPORT" d.o.o. Turbe
Broj pregleda
151
Adresa
ŠUMARIJA 9
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236005010002
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4267
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
30.01.2002PROD:

DEV:

RAN: