Ukupan broj firmi: 125725

"ANTAS" d.o.o. Čitluk , Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo , radioaparatima , i TV aparatima,elektro-materijalom i drugom audiovizuelnom opremom , Čitluk

"ANTAS" d.o.o. Čitluk , Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo , radioaparatima , i TV aparatima,elektro-materijalom i drugom audiovizuelnom opremom , Čitluk


Firma "ANTAS" d.o.o. Čitluk , Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo , radioaparatima , i TV aparatima,elektro-materijalom i drugom audiovizuelnom opremom , Čitluk je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

KRALJA TOMISLAVA BB, Čitluk

Broj telefona

063/324-554,036/640-150

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije