Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka "DENIDA" Sarajevo – ogranak
Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka "DENIDA" Sarajevo – ogranak Apoteka u Travniku
Broj pregleda
202
Adresa
Gimnazijska broj 1
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
65-05-0007-11 (stari broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
10.04.2012PROD:

DEV:

RAN: