Ukupan broj firmi: 125725

ŠK "NOVI TRAVNIK"

ŠAHOVSKI KLUB "NOVI TRAVNIK"


Firma ŠK "NOVI TRAVNIK" je osnovana 15.09.1995 godine na osnovu rješenja broj 74-95 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Adresa

LJ. GAJA 41, Novi Travnik

Broj telefona

793-027

ID broj
PDV broj
Matični broj 74-95
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.09.1995