Ukupan broj firmi: 125724

"BX-RUDNICI BOKSITA" d.d. ČITLUK

"BX-RUDNICI BOKSITA" d.d. ČITLUK


Firma "BX-RUDNICI BOKSITA" d.d. ČITLUK je osnovana 04.01.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-9894 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Vađenje ostalih ruda obojenih metala.

Adresa

KRALJA TOMISLAVA 111, Čitluk

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4227240530006
PDV broj
Matični broj 1-9894
Web stranica
Broj uposlenika 69
Datum registracije 04.01.1999