Stolarska radnja "AVIS" vlasnik Halilović Ibrahim, Travnik
Stolarska radnja "AVIS" vlasnik Halilović Ibrahim, Travnik
Broj pregleda
407
Adresa
MUSALA 16/A
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
42
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
18.06.1998