SZR Pržionica kafe "BH KOFY"
S.Z.R. Pržionica kafe "BH KOFY" vl. Beganović Hazim
Broj pregleda
105
Adresa
KASAPOVIĆI BB
Opština
Novi Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
03-351-5/98
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
16.03.1998PROD:

DEV:

RAN: