Ukupan broj firmi: 125724

"DOM ZDRAVLJA" JU FOČA-USTIKOLINA

"DOM ZDRAVLJA" JAVNA USTANOVA FOČA-USTIKOLINA


Firma "DOM ZDRAVLJA" JU FOČA-USTIKOLINA je osnovana 10.09.1997 godine na osnovu rješenja broj 2-75 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti opće medicinske prakse.

Adresa

USTIKOLINA BB., Foča

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4245027590001
PDV broj
Matični broj 2-75
Web stranica
Broj uposlenika 12
Datum registracije 10.09.1997