Ukupan broj firmi: 125724

"BAŠA" D.O.O. USTIKOLINA

"BAŠA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOV. ZA USLUGE, UNUTR. I VANJSKU TRGOVINU I TURIZAM


Firma "BAŠA" D.O.O. USTIKOLINA je osnovana 09.07.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-226 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

USTIKOLINA BB., Foča

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4245010270003
PDV broj
Matični broj 1-226
Web stranica
Broj uposlenika 8
Datum registracije 09.07.1999