"DEIN" vl. Kahvedžić Ibrahim-Travnik
AGENCIJA ZA POSREDOVANJE "DEIN"
Broj pregleda
250
Adresa
BOSANSKA 163
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
210-VIII
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
16.07.1998