"LUKA" caffe-bar Turbe-Travnik,vl. Š.Fikret
Caffe-bar "LUKA" vlasnik Šiljak Fikret,Travnik
Broj pregleda
107
Adresa
TURBE,STANIČNA 21
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-22-4-1626/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
18.05.2005PROD:

DEV:

RAN: