Ukupan broj firmi: 125725

"INTER" d.o.o. Tešanj-Podružnica Usora

"INTER" d.o.o. Tešanj-Podružnica Usora


Firma "INTER" d.o.o. Tešanj-Podružnica Usora je osnovana 23.12.2011 godine na osnovu rješenja broj 043-0-Reg-11-001494 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Adresa

Tešanjka bb, Usora
ID broj
PDV broj
Matični broj 043-0-Reg-11-001494
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 23.12.2011