Ukupan broj firmi: 125725

"TAXI" vl. N. Kozar, Turbe – Travnik

"TAXI", vlasnik Kozar Nihad, Turbe – Travnik


Firma "TAXI" vl. N. Kozar, Turbe – Travnik je osnovana 23.11.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-3516/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Taksi služba.

Adresa

TURBE – TAKSI STAJALIŠTE BROJ 4, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-3516/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.11.2009