Ukupan broj firmi: 125725

"TAXI", vlasnik Škulj Mato, Turbe, Travnik

"TAXI", vlasnik Škulj Mato, Turbe, Travnik


Firma "TAXI", vlasnik Škulj Mato, Turbe, Travnik je osnovana 24.02.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-27-2-489/200 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Taksi služba.

Adresa

Taksi stajalište “TURBE” broj 4, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-27-2-489/200
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.02.2009