Ukupan broj firmi: 125725

"MONTING GIM" d.o.o. Usora

"MONTING GIM" d.o.o. Usora


Firma "MONTING GIM" d.o.o. Usora je osnovana 26.05.2008 godine na osnovu rješenja broj 043-0-reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

Adresa

ŽABLJAK BB., Usora

Broj telefona

032/895-212

ID broj 4218627460007
PDV broj
Matični broj 043-0-reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 21
Datum registracije 26.05.2008