Ukupan broj firmi: 125725

JU DOM ZDRAVLJA USORA

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA USORA


Firma JU DOM ZDRAVLJA USORA je osnovana 07.06.1995 godine na osnovu rješenja broj 2-249 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti opće medicinske prakse.

Adresa

SREDNJA OMANJSKA BB, Usora

Broj telefona

893-426

ID broj 4218046490002
PDV broj
Matični broj 2-249
Web stranica
Broj uposlenika 26
Datum registracije 07.06.1995