Ukupan broj firmi: 125725

KK "USORA" USORA

KARATE KLUB "USORA" USORA


Firma KK "USORA" USORA je osnovana 20.01.2000 godine na osnovu rješenja broj R-II-443 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

SIVŠA BB, Usora

Broj telefona

893-889

ID broj
PDV broj
Matični broj R-II-443
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.01.2000