Ukupan broj firmi: 125725

"KAMENJAK-COP" d.o.o.

"KAMENJAK-COP" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik d.o.o.


Firma "KAMENJAK-COP" d.o.o. je osnovana 01.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000119 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina.

Adresa

Podilovača bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000119
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 01.02.2012