Ukupan broj firmi: 125725

"ZAZA"d.o.o. Bugojno

Društvo ograničene odgovornosti "ZAZA" Bugojno


Firma "ZAZA"d.o.o. Bugojno je osnovana 14.12.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

Kovačuša II 2, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 14.12.2011