Ukupan broj firmi: 125725

"BITNET" d.o.o. Usora

"bitnet" d.o.o. društvo za informatički i telekomunikacioni inžinjering Usora


Firma "BITNET" d.o.o. Usora je osnovana 01.06.2004 godine na osnovu rješenja broj 1-9004 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema.

Adresa

Žabljak bb, Usora
ID broj 4218429580005
PDV broj
Matični broj 1-9004
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 01.06.2004